Allah'a İman

Hak yol, doğru inanç olan ehli sünnet inancında Allah’a şöyle inanılır:

Allah Vacibilvücud’dur (varlığı, vücudu kendindendir, başka varlık ve şekiller halinde görülmesi, onlara girmesi, bitişmesi olmaz). Bütün varlıkların yaratıcısıdır. Diridir (Hayy, canlı), Alimdir, Kadir ve Kayyum’dur (herşeye gücü yeten ve herşeyi varlıkta tutan), dilediğini dilediği gibi yapandır, görücü, işitici, Kelam sıfatı ile konuşucu, Kadim sıfatıyla evveli, Baki sıfatıyla sonu olmayandır. Zatında ve sıfatlarında, yarattığı alemlerde ortağı ve yardımcısı yoktur. Eşe, ortağa, oğula, yardımcıya muhtaç değildir. Yaratıkların hepsi O’na muhtaçtır. Zaman ve mekanla kayıtlı değildir. Rengi ve şekli olmaz. Akıl ve hisle anlaşılmaz. Ancak inanarak varlığı ve ikincisi olmayan sayı üstü bir olduğu bilinir. Zatından başka şeylerin tamamı demek olan alemin (evrenin) yoktan yaratıcısı, terbiyecisi (Rabbı), besleyip büyütücüsü (Rezzak’ı) öldürüp diriltecek olanı, alem mülkünün maliki kıyamet gününün sahibi, Rahman, Rahim, Celal ve ikram sahibidir. Cisim, araz, madde olmayan, akıl, ilim ve hayale gelen herşeyden ayrı bulunan Kudret ve Azamet sahibidir. Kibriya ve Uluhiyet’in biricik sahip ve hakimidir.
Datenschutzerklärung
powered by Beepworld